Power Dragon Stainless Tumbler

20 oz stainless steel tumbler with a seamless edge to edge Power Dragon wrap!